• Astrid Lindgrens barnsjukhus vid Karolinska Universitetssjukhuset

  Astrid Lindgrens barnsjukhus vid Karolinska Universitetssjukhuset

  Astrid Lindgrens barnsjukhus hjälper barn och ungdomar med olika sjukdomar och skador. På sjukhuset finns experter inom många områden. Därför kommer också svårt sjuka barn från hela Sverige till sjukhuset. Astrid Lindgrens barnsjukhus är en del av Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm.

  www.karolinska.se/for-patienter/astrid-lindgrens-barnsjukhus/

 • Attention

  Attention

  Attention arbetar för att alla som har adhd, autismspektrumtillstånd, språkstörning eller Tourettes syndrom ska kunna leva ett bra liv. Det betyder till exempel att man ska få den hjälp man behöver. Och att man ska bli bemött med respekt.

  attention.se/

 • Autism Sverige

  Autism Sverige

  Autism Sverige arbetar för att att alla som har autismspektrumtillstånd ska kunna leva ett bra liv. Det betyder till exempel att man ska få den hjälp man behöver. Och att man ska bli bemött med respekt. Förbundet arbetar också för att personer med autismspektrumtillstånd ska få kontakt med varann.

  www.autism.se/

 • Barncancerfonden

  Barncancerfonden

  Barncancerfonden kämpar mot barncancer. De vill att alla barn ska få leva ett långt liv. Och att de barn som har fått cancer ska få bra hjälp och behandling. Barncancerfonden hjälper också forskare att hitta ett botemedel mot cancer.

  www.barncancerfonden.se/

 • Barndiabetesfonden

  Barndiabetesfonden

  Barndiabetesfonden kämpar mot typ 1-diabetes. De vill att barn som har fått typ 1-diabetes ska få bra behandling. De hjälper också forskare att hitta ett botemedel mot sjukdomen.

  www.barndiabetesfonden.se/

 • Barnhivcentrum

  Barnhivcentrum

  Barnhivcentrum hjälper alla som behöver lära sig hur det är att vara barn eller ungdom och ha sjukdomen hiv. De kan ge information om hiv i hela Sverige.

  barnhiv.se/

 • Barnläkarna

  Barnläkarna

  Barnläkarna är en podcast som sprider kunskap och råd om barn och ungas hälsa.

 • CDH Sverige

  CDH Sverige

  CDH Sverige arbetar för att alla som har fötts med diafragmabråck (ett hål i muskeln mellan bröstkorgen och magen) ska kunna leva ett bra liv. Föreningen sprider kunskap om sjukdomen och skapar kontakt både mellan dem som fötts med diafragmabråck och mellan olika platser i vården.

  cdhsverige.se/

 • Hjärtebarnsfonden

  Hjärtebarnsfonden

  Hjärtebarnsfonden arbetar för att barn som har fötts med hjärtfel ska få ett bra liv. De hjälper familjer och de arbetar för att vården ska bli ännu bättre för barn med hjärtfel.

  www.hjartebarnsfonden.se/

 • ILCO

  ILCO

  ILCO arbetar för alla barn och ungdomar som har en sjukdom, en skada eller något annat som gör att urinvägarna och tarmarna inte funkar riktigt som de ska. Föreningen sprider kunskap och vill att alla ska få bra vård och kunna leva ett bra liv.

  www.ilco.nu/vad-gor-vi/barn-och-familjeverksamheten/

 • Jontefonden

  Jontefonden

  Jontefonden hjälper och stödjer barn som behöver nya organ. Med samtalsstöd, gemenskap och sociala aktiviteter arbetar Jontefonden för att göra situationen lättare både för barnen och deras familjer.

  www.jontefonden.se/

 • Läkemedelsverket

  Läkemedelsverket

  Läkemedelsverket arbetar för att alla som bor i Sverige ska få bra mediciner. De testar att medicinerna är säkra. De ger också information om olika mediciner.

  www.lakemedelsverket.se/sv/behandling-och-forskrivning/barn-och-lakemedel/har-du-koll-pa-medicin

 • Lilla Barnsmärtguiden

  Lilla Barnsmärtguiden är en sajt där vårdpersonal som ger sprutor till barn kan få en massa bra tips som hjälper dem att göra det så bra som möjligt.

  www.lillabarnsmartguiden.se/

 • MENSEN

  MENSEN

  MENSEN är en förening jobbar för att det ska finnas MENSkliga rättigheter. Det betyder till exempel att alla ska ha tillgång till och råd med mensskydd, och att alla ska ha den kunskap de behöver om mens.

  menskompetens.se/for-barn-unga/

 • MOD – Mer Organdonation

  MOD – Mer Organdonation

  MOD – Mer Organdonation arbetar för att ingen som väntar på ett nytt organ ska dö under tiden de väntar. MOD stödjer och hjälper dem som är sjuka. MOD sprider information om organdonation och transplantation till allmänheten, sjukvården och politiker.

  merorgandonation.se/

 • Nära Cancer

  Nära Cancer

  Nära Cancer är en webbplats för unga som har någon i sin närhet som har cancer. Och för unga som saknar någon som har dött av cancer. På webbplatsen kan man lära sig mer om cancer, möta andra i liknande situation och ställa frågor till sjukvårdspersonal.

  www.naracancer.se/

 • Narkoswebben

  Narkoswebben

  Narkoswebben är en webbplats där barn, ungdomar och närstående kan lära sig mer om hur det är att vara på sjukhus och vad som händer före, under och efter narkos och operation.

  www.narkoswebben.se/

 • Nätverket Unga För Tillgänglighet

  Nätverket Unga För Tillgänglighet

  Nätverket Unga För Tillgänglighet vill göra samhället bättre för ungdomar med funktionsnedsättning. Gruppen jobbar tillsammans. Till exempel hjälps de åt att sprida information. De som är med i nätverket är: • Sveriges Dövas Ungdomsförbund • Unga Allergiker • Unga Hörselskadade • Unga med Synnedsättning • Unga Reumatiker • Unga Rörelsehindrade

  nuft.nu/

 • NOBAB

  NOBAB

  NOBAB arbetar för barns och ungas rättigheter och behov inom hälso - och sjukvården.

  www.nobab.se/

 • PicPecc

  PicPecc

  PicPecc skapar texter, bilder och filmer som visar hur man kan göra för att minska sin stress och smärta. PicPecc skapar information som alla ska kunna förstå.

  www.gu.se/en/research/picpecc-pictorial-support-in-person-centred-care-for-children

 • Riksförbundet Cystisk Fibros

  Riksförbundet Cystisk Fibros

  Riksförbundet Cystisk Fibros arbetar för att alla som har cystisk fibros, eller primär ciliär dyskinesi, ska få ett friskare liv. De jobbar för att vården ska bli ännu bättre för dem som har de här sjukdomarna. De hjälper också familjerna.

  www.rfcf.se/

 • Riksförbundet FUB

  Riksförbundet FUB

  Riksförbundet FUB vill att alla som har utvecklingsstörning ska kunna leva ett bra liv. Det betyder till exempel att man ska få den hjälp man behöver. Och att man ska bli bemött med respekt.

  www.fub.se/

 • Riksförbundet Sällsynta Diagnoser

  Riksförbundet Sällsynta Diagnoser

  Riksförbundet Sällsynta Diagnoser arbetar för att personer med sällsynta (ovanliga) sjukdomar ska bli bra bemötta och få rätt medicinsk behandling. Förbundet vill att alla som har en sällsynt diagnos ska få all hjälp de behöver på samma plats, av vårdpersonal som kan mycket om den sällsynta diagnosen.

  www.sallsyntadiagnoser.se/

 • Riksföreningen för Barnsjuksköterskor

  Riksföreningen för Barnsjuksköterskor

  Riksföreningen för Barnsjuksköterskor arbetar för att barn och ungdomar ska ha en bra hälso- och sjukvård både nu och i framtiden. Och för att den ska bli ännu bättre! Riksföreningens arbete följer barnkonventionen.

  barnsjukskoterska.se/

 • Sachsska barn- och ungdomssjukhuset

  Sachsska barn- och ungdomssjukhuset

  Sachsska barn- och ungdomssjukhuset är en del av Södersjukhuset i Stockholm. På sjukhuset kan barn och ungdomar få hjälp med olika sjukdomar och skador. På Sachsska barn- och ungdomssjukhuset finns experter inom många olika områden.

  www.sodersjukhuset.se/barn--ungdomar/

 • Stepstones

  Stepstones

  Stepstones tar fram smarta program och lösningar som ska hjälpa ungdomar, med långvarig sjukdom, som ska sluta i barnsjukvården och flytta över till vuxensjukvården.

  www.gu.se/forskning/stepstones-swedish-transition-effect-project-supporting-teenagers-with-chronic-medical-conditions

 • S:t Eriks Ögonsjukhus

  S:t Eriks Ögonsjukhus

  S:t Eriks Ögonsjukhus i Stockholm är det enda sjukhus i Sverige som bara tar hand om ett organ – ögonen. På sjukhuset finns många experter. Därför kommer barn från hela Sverige till S:t Eriks Ögonsjukhus.

  www.sankterik.se/sv-se/

 • Svenska Downföreningen

  Svenska Downföreningen

  Svenska Downföreningen arbetar för att alla personer med Downs syndrom ska kunna leva ett bra liv. Det betyder bland annat att man ska få den hjälp man behöver. Och att man ska bli bemött med respekt.

  www.svenskadownforeningen.se/

 • Svenska Vitiligoförbundet

  Svenska Vitiligoförbundet

  Svenska Vitiligoförbundet arbetar för att hjälpa och stödja personer med hudsjukdomen vitiligo. Svenska Vitiligoförbundet sprider information om vitiligo till allmänheten, sjukvården och politiker.

  vitiligoforbundet.se/

 • Svensk Barnsmärtförening

  Svensk Barnsmärtförening

  Svensk Barnsmärtförening arbetar för att alla barn och ungdomar ska få hjälp när de har ont. Föreningen sprider information till allmänheten och utbildar personal inom hälso- och sjukvården.

  www.svenskbarnsmartforening.se/

 • Tonsilloperation

  Tonsilloperation

  Tonsilloperation.se är en webbplats som handlar om att operera bort halsmandlarna. Där kan både barn och vuxna förbereda sig och lära sig om vad som händer före, under och efter operationen.

  www.tonsilloperation.se/

 • UMO

  UMO

  UMO är en webbplats för alla som är mellan 13 och 25 år. På UMO kan du hitta svar på frågor om sex, hälsa och relationer.

  www.umo.se/

 • Unga Allergiker

  Unga Allergiker

  Unga Allergiker arbetar för att alla med astma och allergi ska kunna leva ett bra liv. Det betyder till exempel att kunna gå i skolan, gå på aktiviteter och delta i samhället. Utan att behöva drabbas av allergiska besvär.

  www.ungaallergiker.se/

 • Unga Hörselskadade

  Unga Hörselskadade

  Unga Hörselskadade arbetar för att alla barn och unga, som har en skada på hörseln, ska kunna leva ett bra liv. Det betyder till exempel att man ska kunna vara med på olika aktiviteter. Och man ska bli bemött med respekt.

  uh.se/

 • Unga med Synnedsättning

  Unga med Synnedsättning

  Unga med Synnedsättning arbetar för att unga personer med en synskada ska kunna leva ett bra liv. Det betyder till exempel att man ska kunna vara med på olika aktiviteter. Och att man ska bli bemött med respekt.

  www.ungsyn.se/

 • Unga Reumatiker

  Unga Reumatiker

  Unga Reumatiker arbetar för att alla barn och unga, som har en reumatisk sjukdom, ska kunna leva ett bra liv. Det betyder till exempel att man ska kunna vara med på olika aktiviteter. Och att man ska få bra hjälp och behandling.

  ungareumatiker.se/

 • Unga Rörelsehindrade

  Unga Rörelsehindrade

  Unga Rörelsehindrade arbetar för att alla barn och unga, som har nedsatt rörelseförmåga, ska kunna leva ett bra liv. Det betyder till exempel att man ska kunna vara med på olika aktiviteter. Och man ska bli bemött med respekt.

  ungarorelsehindrade.se/

 • Ung Cancer

  Ung Cancer

  Ung Cancer finns för unga vuxna (16–30 år) som själva har drabbats av cancer. Eller som lever nära någon som har drabbats av cancer. Ung Cancer vill att alla ska få bra vård. Och ger stöd till de drabbade.

  ungcancer.se/

 • Ung Diabetes

  Ung Diabetes

  Ung Diabetes arbetar för att alla unga med diabetes ska kunna leva ett bra liv. Det betyder till exempel att man ska kunna göra det man vill utan att vara hindrad av sin diabetes. Och att man ska få bra behandling.

  www.diabetes.se/ungdiabetes/

 • Ung med Epilepsi

  Ung med Epilepsi

  Ung med Epilepsi vill att förståelsen för epilepsi ska bli större. Därför sprider de information om hur det är att leva som ung med epilepsi. De arbetar för att man ska kunna göra det man vill utan att vara hindrad av sin epilepsi.

  www.epilepsi.se/om-epilepsi/ung-med-epilepsi/

 • Youmo

  Youmo

  Youmo.se är en sajt för dig som är 13 till 20 år. Här finns information om kroppen, sex och hälsa. Du kan också läsa om jämställdhet, dina rättigheter och hur du kan få hjälp att må bra.

  www.youmo.se/