• Þreyta og svimi
  • Kvíði
  • Ógleði
  • Særindi í hálsi
  • Hósti
  • Óþægindi á ákomusvæði holnálar
  • Slöngur sem valda óþægindum
  • Verkir

Starfsfólkið getur aðstoðað við þá og leggur sig fram um að koma í veg fyrir þá og meðhöndlar fljótt og vel.