Sövas och opereras

Under operationen

Sövas och opereras

Efter operationen

Före operationen