Teini-ikäiset

Murrosikä on ihmiselämän suurten mullistusten aikaa, jolloin käydään läpi monia fyysisiä ja tunne-elämän muutoksia. Omasta normaaliudesta tai riittävyydestä murehtiminen on yleistä.

Teini-ikäiset ajattelevat, että kaikki pyörii heidän itsensä ympärillä. He usein ajattelevat, ettei kukaan ole koskaan aiemmin kokenut samaa tai tuntenut samalla tavalla kuin he. Teini-ikäiselle on vaikeaa käsitellä sairauden takia kehon toimintojen kanssa saamaansa apua, koska hän tuntee itsensä sen takia vähemmän kokonaiseksi ja tilanne ei tunnu olevan hänen hallinnassaan.

Murrosikä on vapautumisen ja itsenäistymisen aikaa. Teini-ikäisillä on suuri tarve erottautua ja ilmaista itsenäisyytensä selkeästi ottamalla etäisyyttä lähisukulaisiin. Sairauden luonnollisena seurauksena voi olla entistä suurempi riippuvaisuus muista, mikä taas voi olla vaikeaa kaikille osapuolille. Kovan ulkokuoren takaa löytyy kuitenkin usein nuori, epävarma ja ahdistunut ihminen, joka on suuressa avun tarpeessa ja syvällä sisimmässään todella kiitollinen saamastaan avusta ja tuesta.

Anestesiaan liittyy usein pelkoja siitä, että herää kesken leikkausta tai ettei herää sen jälkeen lainkaan. Teini-ikäiset ovat usein huolissaan myös tilanteen hallinnan menettämisestä, sopimattomien asioiden sanomisesta tai rakon ja suolen hallinnan menettämisestä.

Teini-ikäiset haluavat, että heitä kohdellaan, kunnioitetaan ja autetaan valmistautumaan kuin aikuisia. Heillä on yleensä tarpeeksi biologista tietämystä siitä, miten keho ja elimistö toimivat. He pystyvät ajattelemaan hypoteettisesti, vetämään annettujen tietojen perusteella johtopäätöksiä ja päättelemään toimien seurauksia. Teini-ikäiset eivät siis tyydy pelkästään siihen tietoon, mitä tietyn toimenpiteen tai hoidon aikana tapahtuu. He haluavat yksityiskohtaista tietoa koko hoidon etenemisestä ja siitä, mitä tutkimuksia ja hoitoja on luvassa sekä minkälaisia vaikutuksia niiltä odotetaan. Teini-ikäisiä tulee kannustaa esittämään kysymyksiä ja osallistumaan keskusteluihin, vastaustilaisuuksiin ja heitä itseään koskeviin päätöksiin. Heidän valmistelunsa on hyvä aloittaa ajoissa, jotta he ehtivät miettiä ja pohtia tilannetta.