Lasten kivun arviointi

Kipua arvioidaan säännöllisesti sen selvittämiseksi, kuinka voimakasta kipu on, mihin kohtaan koskee ja kuinka hyvin kivunlievitys tepsii. Monet lapset pystyvät kertomaan kivustaan itse henkilökunnalle, ja myös vanhemmat voivat olla tässä usein avuksi.

Vastasyntyneen tai pienen lapsen kivun arviointi voi olla vaikeaa. Pienimpien lasten tapauksessa käytetään käyttäytymiseen perustuvaa kipuasteikkoa. Kivun mittauksessa voidaan käyttää erilaisia keinoja lapsen iästä ja ymmärryksen tasosta riippuen. Tässä käytetään yleensä kasvo- tai numeroasteikkoa yhdestä kymmeneen.