Lasten ja nuorten oikeus tietoon ja valmistautumiseen

Lapset ja nuoret haluavat tietää, mitä heille tapahtuu, ja he haluavat osallistua omaan hoitoonsa. Terveyden- ja sairaanhoidon potilaalla on lakisääteinen oikeus saada tietoa ja valmistautua siten, että lapsi tai nuori ymmärtää tilanteen ja pystyy omaksumaan tietoa.

YK:n yleissopimuksella lapsen oikeuksista (1989) pyritään varmistamaan, että lasten ja nuorten etu asetetaan kaikissa tilanteissa etusijalle. Yleissopimuksessa todetaan selvästi, että aikuisilla on velvollisuus antaa lasten ja nuorten vaikuttaa omaan terveyden- ja sairaanhoitoonsa. Heillä on oikeus tulla kohdelluksi kunnioittavasti, ilmaista oma mielipiteensä, osallistua ja saada tietoa.