Lapset (6–12-vuotiaat)

Kun lapset pääsevät kouluikään, he pystyvät jo erottamaan mielikuvitusmaailman ja todellisuuden toisistaan. He jaottelevat kehonsa torsoon, käsivarsiin, jalkoihin ja sisäelimiin. He pystyvät erottamaan sen, miten asioita luodaan ja miten ne toimivat.

Tässä iässä lapsi tietää, että hän voi sairastua myös sisäpuolellaan tapahtuvien muutosten eikä pelkästään ulkopuolisten tekijöiden takia. Sairauksia ei nähdä enää taikuuden aiheuttamina tai rangaistuksina, vaan niiden taustalla voivat olla esimerkiksi bakteeri-infektiot tai virukset. Maaginen ajattelutapa voi stressitilanteissa kuitenkin jatkua jopa teini-ikään asti. Lapset ovat tietoisempia omista elimistöistään kuin aiemmin. He saattavat pitää toimenpiteitä haitallisina tai pelätä, että heidän kehoaan muutetaan. Kuten myös pienempien kanssa, kerro lapselle, mitä osaa hänen kehostaan aiotaan hoitaa ja mitä osia ei.

Tämän ikäiset lapset voivat pelätä leikkaussalissa näkemiään välineitä. Tässä iässä he myös alkavat ajatella kuolemaa. He saattavat yhdistää nukkumisen kuolemaan, ja monet pienet lapset ovat huolissaan siitä, etteivät he enää herää leikkauksen jälkeen. Voit rauhoitella lasta kertomalla, että hänestä pidetään hyvää huolta koko unessa olon ajan siihen asti, kun hän on herännyt täysin.

Tämän ikäisten lasten valmistelu tulevaan on hyvä aloittaa viikkoa ennen sairaalaan lähtemistä. Tämän ikäryhmän lapset ovat pienempiä lapsia kiinnostuneempia siitä, mitä heille aiotaan tehdä. Valmistelun on siis edettävä heidän esittämiensä kysymysten mukaisesti. Kannusta lasta ilmaisemaan ajatuksiaan ja huolenaiheitaan piirroksilla ja maalauksilla.