Kuten mihin tahansa lääkkeisiin, myös nukutuslääkkeisiin liittyy riskejä kunkin potilaan kohdalla – niin nuorten kuin vanhojen. Välineet, lääkkeet, menetelmät ja osaaminen ovat kuitenkin kehittyneet jo usean vuoden ajan, joten anestesiaan liittyvät riskit ovat nykyisin huomattavasti pienemmät ja anestesia on nykyisin paljon turvallisempaa kuin aiemmin. Riskien todennäköisyyden voi hahmottaa helpommin ajattelemalla, että nukutusaine aiheuttaa vakavia vaurioita huomattavasti harvemmin kuin esimerkiksi autoilu.

Riskit ja niiden todennäköisyyden näkee tästä taulukosta.

Riski Riskitaso Kuvaus
Levottomuus 1/10 Erittäin yleinen
Huonovointisuus 1/10 Erittäin yleinen
Huimaus 1/10 Erittäin yleinen
Päänsärky 1/100 Yleinen
Hengitystietulehdus 1/1 000 Melko harvinainen
Hammasvaurio 1/1 000 Melko harvinainen
Tietoisuus 1/1 000 Melko harvinainen
Vakava allerginen reaktio lääkkeisiin 1/10 000 Harvinainen
Paikallisanestesian vakava komplikaatio 1/10 000 Harvinainen
Vahvojen kipulääkkeiden vakava komplikaatio 1/10 000 Harvinainen
Aivovaurio < 1/100 000 Hyvin harvinainen
Kuolema << 1/100 000 Äärimmäisen harvinainen

Lähtöteksti: https://www.rcoa.ac.uk/patientinfo/risks (englanniksi)