Anestesiaan valmistautuminen

Lapsen terveydentila on anestesian kannalta erittäin tärkeä seikka. Siksi sinulta kysytään seuraavia:

 • Mahdolliset tämänhetkiset tai aiemmat sairaudet
 • Allergiat
 • Tällä hetkellä käytössä olevat tai kuluneen kuukauden aikana käytetyt lääkkeet
 • Aiempi anestesia ja mahdolliset ongelmat
 • Perheenjäsenet, joilla on ollut ongelmia anestesian aikana
 • Paino
 • Heiluvat tai tekohampaat
 • Matkapahoinvointi tai pahoinvointi anestesian tai leikkausten jälkeen
 • Tupakointi tai sähkötupakointi
 • Raskaus
 • Mahdolliset huonot kokemukset terveydenhoidosta

Anestesialääkärille tulee mainita etenkin, jos lapsella on parhaillaan tai hiljattain ollut nuha tai jokin muu hengitystieongelma. Tämä lisää komplikaatioriskiä anestesiassa, ja leikkaus on mahdollisesti siirrettävä myöhemmäksi, ellei leikkauksella ole kiire.