Alle 3-vuotiaat

Kun lapset varttuvat, heille kehittyy tuttujen asioiden ja samanlaisten rutiinien toistamisen tarve, jotta he tuntevat olonsa turvalliseksi. On täysin luonnollista, että heitä toisinaan pelottaa vieraiden henkilöiden seurassa. Voit vanhempana tai huoltajana hyvinkin auttaa lasta tuntemaan olonsa turvalliseksi normaalien rutiinien avulla.

Lyhyt ja yksinkertainen selitys tulevasta toimenpiteestä riittää tämän ikäryhmän lapsille. Voit vaikka käyttää esimerkkinä sairaana olevaa nukkea tai lelua, jonka on mentävä sairaalaan. Näytä nukesta tai lelusta, missä kohdassa ongelma on, ja kerro lapselle, että sama koskee myös häntä. Kannattaa olla mainitsematta sitä, mitä lapsen kehossa on tai mitä sille aiotaan tehdä, sillä pienet lapset eivät vielä ymmärrä tällaisia yksityiskohtia. Alle 3-vuotiailla lapsilla ei ole selkeää ajantajua, joten valmistautumista ei pidä tehdä liian aikaisin. Sairaalakäyntiä edeltävänä päivänä tai samana päivänä riittää hyvin.