Aikuisen tulkinta lapsen näkökulmasta ja lapsen oma näkökulma

Lasten ja aikuisten tavassa hahmottaa ja tuntea asioita on usein eroja. Jotkin aikuisten tärkeinä pitämät asiat saattavat tuntua lapsista ja nuorista merkityksettömiltä. Aikuisten rutiininomaisina pitämät asiat taas saattavat huolestuttaa lapsia kaikista eniten. Kannattaa siis kuunnella ja huomioida lapsen oma näkökulma, tunteet ja käsitys tilanteesta.

On lasten ja nuorten tarpeiden kannalta tärkeää tietää, mikä heitä mietityttää. Mitä he ajattelevat ja tuntevat? Miten he suhtautuvat erilaisiin tilanteisiin ja tapahtumiin? Miten he pärjäävät tilanteessa? Kuuntele, huomioi ja kunnioita kiirehtimättä lapsesi näkökulmaa tilanteesta tai tapahtuneesta. Painota lapsellesi, etteivät mitkään kysymykset ole tyhmiä tai vääriä. Huomioi kysymykset, ilmeet ja muut merkit, jotka kertovat lapsesi tuntemuksista. Jos lapsesi on menossa leikkaukseen, kerro hänelle tilanteesta totuudenmukaisesti. Älä koskaan sano, ettei se satu, jos kipua saattaakin ilmetä. Mainitse myös, että suurin osa kivusta voidaan nykyisiin estää tai lievittää.