کودکان تا سن 3 سالگی

کودکان با بزرگ تر شدن نیاز دارند به چیزهایی که از قبل می شناسند دسترسی داشته باشند و همان امور روزمره را تکرار کنند تا احساس امنیت داشته باشند. طبیعی است که بعضی مواقع با دیدن افراد غریبه احساس ترس کنند. شما به عنوان والدین یا قیم با حضور در کنار کودک و انجام کارهای همیشگی و معمولی می توانید به او حس امنیت بدهید.

در این گروه سنی کافی است توضیح سریع و ساده ای در مورد آنچه که قرار است اتفاق بیفتد به کودک بدهید. مثلاً می توانید درباره عروسک یا اسباب بازی صحبت کنید که حالش خوب نیست و لازم است به بیمارستان برود. برای کودک توضیح دهید که چه قسمتی از بدن اسباب بازی یا عروسک دچار مشکل شده است و بگویید که همین مورد قرار است برای او اتفاق بیفتد. درباره اینکه چه چیزی در بدن است یا اینکه در آن قسمت از بدن قرار است چه کاری انجام دهد توضیحی ندهید زیرا کودکان چنین جزئیاتی را متوجه نمی شوند.کودکان زیر 3 سال درک صحیحی از زمان ندارند در نتیجه لازم نیست خیلی زود آنها را آماده کنید. یک روز قبل از عمل یا روز حضور در بیمارستان برای آماده سازی آنها مناسب است.