به کودک و نوجوان چند بار فرصت بدهید تا آنچه را که اتفاق افتاده است تجزیه و تحلیل کند. فرقی نمی کند برای اولین بار در بیمارستان بستری شده اند یا قبلاً نیز تجربه مشابهی داشته اند. ممکن است با تجربه اتفاقات مختلف، رشد و پیشرفت، نظراتشان نیز تغییر کند. نسبت به درک و شناخت فعلی کودکتان تصور دقیقی داشته باشید و به آنها کمک کنید با وضعیتشان کنار بیایند.

با کودکتان درباره اینکه نسبت به بستری شدن در بیمارستان چه فکری دارد صحبت کند. تشخیص و شناخت وضعیت ها و رویدادها در تجزیه و تحلیل آنها اهمیت زیادی دارد. آنها را تشویق کنید سؤال بپرسند و احساساتشان را بیان کنند. رویدادها را همراه با آنها مرور کنید و اگر در نتیجه گیری به کمک نیاز دارند به آنها کمک کنید. به آنها کمک کنید با سایر کسانی که در وضعیت مشابه هستند ارتباط برقرار کنند.

MediPrep می تواند در این زمینه بسیار راه گشا باشد. از شما می خواهیم به عنوان والدین یا قیم، کودکتان را تشویق کنید حتی بعد از ترخیص از بیمارستان مرتباً MediPrep را ببیند و در رسانه های اجتماعی موجود در آن حضور داشته باشد.

اگر سؤالی دارید یا نسبت به موردی اطمینان خاطر ندارید با خدمات پزشکی تماس بگیرید. ما اینجا هستیم تا حمایت و پشتیبانی لازم را در اختیارتان قرار دهیم.

Boy with blue and round glasses is lying in bed looking at a tablet.