در اتاق ریکاوری

بعد از پایان جراحی فرزندتان به اتاق ریکاوری برده می شود. در زمان لازم با شما تماس گرفته می شود تا به آنجا بروید. پس لطفاً از طریق تلفن در دسترس باشید یا در اتاق انتظار یا جایی در آن نزدیکی حضور داشته باشید.

معمولاً اتاق ریکاوری محل بزرگی است که چندین بیمار در سنین مختلف در آنجا تحت مراقبت قرار می گیرند. خوردن غذا و مایعات در اتاق ریکاوری اکیداً ممنوع است و این مسئله برای فرزند شما و سایر بیمارانی که به تازگی تحت عمل قرار گرفته اند ناراحت کننده است.

می توانید تلفن را روشن کنید اما در حالت بیصدا بگذارید. می توانید پیام متنی ارسال کنید اما اگر می خواهید تماس تلفنی بگیرید لطفاً از اتاق ریکاوری خارج شوید.

بعضی از کودکان و افراد جوان دچار استرس می شوند و نیاز به استراحت دارند، اما اکثر کودکان احساس خستگی می کنند و بهترین حالت این است که خودشان از خواب بیدار شوند. همه بیماران از طریق ماسک اکسیژن دریافت می کنند. تنفس، نبض و سطح اکسیژن آنها به دقت تحت بررسی است. وقتی وضعیت فرزندتان به گونه ای بود که امکان خارج شدن از اتاق ریکاوری را داشت می توانید او را به بخش برگردانید یا به خانه بروید.