به MediPrep خوش آمدید

در اینجا کودکان در هر سن و با هر سطح شناختی می توانند اطلاعات بیشتری درباره بدنشان کسب کنند، اینکه حضور در بیمارستان به چه شکل است و قبل از عمل، در حین آن و بعد از عمل و بیهوشی چه اتفاقی می افتد. شما به عنوان والدین می توانید برای ویزیت فرزندتان در بیمارستان او را آماده کنید.

ممکن است ویزیت های پزشکی و کارهای مربوطه برای کودکان و جوانان نگران کننده و پراسترس باشد. ممکن است لازم باشد وارد مکان هایی جدید و عجیب شوند، با افراد جدید ملاقات کنند و برنامه های جدیدی را تجربه کنند. ممکن است مورد آزمایش قرار بگیرند، از آنها نمونه گیری شود، تحت درمان قرار بگیرند یا اینکه عمل جراحی همراه با بیهوشی را تجربه کنند. چنین رویدادها و تجربه هایی حتی اگر همه چیز به خوبی پیش برود یا اینکه مشکل و اتفاقی روی دهد یا در صورتی که درمان پیچیده ای انجام شود در هر حال در خاطر افراد باقی خواهد ماند. این اتفاق ها ممکن است تأثیر کوتاه یا طولانی مدتی بر کودکان و جوانان و خانواده ها داشته باشد، در نتیجه هر تلاشی انجام می شود تا چنین تأثیرهایی به حداقل برسد.

آماده سازی مناسب سبب می شود کودکان و جوانان استرس و نگرانی کمتری را در مورد مسائل پزشکی تجربه کنند. این کار باعث می شود همه چیز راحت تر انجام شود و هرگونه تأثیر منفی کوتاه یا بلند مدت کاهش خواهد یافت. با این کار به آنها کمک می شود با اتفاقی که افتاده است روبرو شوند و با درمان و مراقبت های بعدی در آینده بهتر کنار بیایند. برای اینکه بتوانیم آنچه را که کودکان و جوانان می شنوند، می خوانند، می بینند و تجربه می کنند مورد پردازش قرار دهیم و متوجه شویم بسیار مهم است که مرتباً فرصت هایی در اختیارشان قرار داده شود تا خودشان را به روش های مختلف آماده کنند..

شما به عنوان والدین یا قیم بهترین شناخت را از فرزندتان دارید. شما مهم ترین پل ارتباطی بین فرزندتان و پرسنل ما هستید که در بیمارستان مشغول به کار هستند. شما پشتیبان و حامی بسیار مفیدی برای فرزندتان هستید. بسیار مهم است که درباره شرایط آگاهی و ایمنی کامل داشته باشید. پس بهتر است آماده باشید و درک و آگاهی بهتری داشته باشید.

همچنین اگر خودتان یا فرزندتان در مورد آنچه که قرار است اتفاق بیفتد خیلی نگران هستید یا اگر مشکلات و نگرانی های دیگری دارید لطفاً به ما اطلاع دهید. ما اینجا هستیم تا به سؤال های شما پاسخ دهیم و به شما کمک کنیم.