Laste ja noorte õigus teabele ja ettevalmistusele

Lapsed ja noored tahavad teada, mis nendega juhtuma hakkab ja nad tahavad tunda, et neid on kaasatud. Mis veelgi enam, neil on õigus saada teavet ja ettevalmistust ning seda moel, mis on lapse või noore jaoks arusaadav.

ÜRO lapse õiguste konventsiooni (1989) eesmärgiks on tagada, et laste ja noorte parimad huvid oleksid igas korras alati esindatud. Konventsioon sätestab selgelt, et täiskasvanutel on kohustus lapsi ja noori nende arstiabisse ja ravisse kaasata. Lastel ja noortel on õigus õiglasele kohtlemisele, enda arvamuse avaldamisele, kaasatud olemisele ja enda kohta teabe saamisele.