ÜRO lapse õiguste konventsiooni (1989) eesmärgiks on tagada, et laste ja noorte parimad huvid oleksid igas korras alati esindatud. Konventsioon sätestab selgelt, et täiskasvanutel on kohustus lapsi ja noori nende arstiabisse ja ravisse kaasata. Lastel ja noortel on õigus õiglasele kohtlemisele, enda arvamuse avaldamisele, kaasatud olemisele ja enda kohta teabe saamisele.