Võimaldage lastel ja noortel toimunut erineval moel läbi töötada. See kehtib nii esmakordse haiglaskäigu kui ka korduvate külastuste puhul. Laste ja noorte vaated võivad uute kogemuste, kasvu ja arengu tõttu muutuda. Proovige mõista, mida teie laps sel hetkel tunneb ning aidake neil kohaneda.

Rääkige lapsega sellest, mida nad haiglas viibimise kohta mõtlesid. Lapsele on oluline, et tema tundeid tunnustatakse ning ta saab teie abil olukorrad ja sündmused uuesti läbi mängida. Julgustage neid küsimusi esitama ja oma tunnetest rääkima. Võtke läbi kõik olulised sündmused ja proovige katta kõik lahendamata küsimused. Leidke inimesi, kes on olnud samas olukorras ja lugege nende kogemuslugusid.

MediPrep võib olla teile suureks abiks. Julgustame kõiki vanemaid või eestkostjaid külastama regulaarselt MediPrepi ja sotsiaalmeediat. See on oluline ka pärast haiglas viibimist.

Kui teil on küsimusi või kui te ei ole kindel, mida teha, võtke ühendust meditsiiniasutusega. Oleme siin, et teid aidata ja toetada.

Boy with blue and round glasses is lying in bed looking at a tablet.