Nii nagu ka teised ravimid, on ka anesteesia seotud erinevate riskidega – nii noortele kui vanadele. Pärast aastatepikkust varustuse, ravimite, protseduuride ja teadmiste arendamist on anesteesiaga seotud riske aga tunduvalt vähendatud ja tänaseks on tegemist üsna ohutu ravimeetodiga. Näiteks on anesteesiast põhjustatud risk väiksem kui autoga reisides.

Allolevas tabelis on välja toodud erinevate tagajärgede riskitasemed ja nende sagedused.

Risk Riskitase Sagedus
Rahutus 1/10 Väga sage
Iiveldus 1/10 Väga sage
Peapööritus 1/10 Väga sage
Peavalu 1/100 Sage
Hingamisteede põletik 1/1000 Aeg-ajalt
Hammaste vigastused 1/1000 Aeg-ajalt
Ärkvelolek 1/1000 Aeg-ajalt
Tõsine allergiline reaktsioon ravimitele 1/10 000 Harv
Lokaalanesteesiast põhjustatud tõsised komplikatsioonid 1/10 000 Harv
Tugevate valuvaigistite põhjustatud tõsised komplikatsioonid 1/10 000 Harv
Ajukahjustus < 1/100 000 Väga harv
Surm << 1/100 000 Äärmiselt harv

Lähtetekst: https://www.rcoa.ac.uk/patientinfo/risks (inglise keeles)