Αξιολόγηση του πόνου σε παιδιά

Η τακτική αξιολόγηση του πόνου γίνεται για να αποφασίσουμε πόσο άσχημος είναι ο πόνος, πού είναι, και το αποτέλεσμα της ανακούφισης του πόνου. Πολλά παιδιά μπορούν μόνα τους να ενημερώσουν το προσωπικό για τον πόνο τους και οι γονείς μπορούν επίσης να βοηθούν συχνά.

Η αξιολόγηση του πόνου σε ένα νεογέννητο μωρό και ένα μικρό παιδί μπορεί να είναι δύσκολη. Στην περίπτωση των μικρότερων παιδιών χρησιμοποιείται βαθμολογία πόνου που βασίζεται σε διαφορετικούς τύπους συμπεριφοράς. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν εργαλεία μέτρησης του πόνου ανάλογα με την ηλικία και το επίπεδο κατανόησης του παιδιού. Εδώ χρησιμοποιείται συνήθως μια κλίμακα προσώπων και μια κλίμακα αριθμών από το 1 έως το 10.