Αναισθησία

Η αναισθησία χρησιμοποιείται ιδιαίτερα συχνά σε παιδιά.

Αυτό σημαίνει ότι το παιδί είναι εντελώς κοιμισμένο, δεν έχει τις αισθήσεις του και λαμβάνει αναλγητική φροντίδα κατά τη διάρκεια μιας διαδικασίας που μπορεί να είναι επώδυνη ή και να προκαλέσει δυσφορία. Η επιλογή της αναισθησίας γίνεται με βάση την ηλικία του παιδιού, τον τύπο της χειρουργικής επέμβασης και την κατάσταση του παιδιού. Ένα αναισθητικό μπορεί να χορηγηθεί είτε με ενδοφλέβια ένεση, είτε σε μορφή αερίου που το παιδί εισπνέει μέσα από μία μάσκα. Η αναισθησία συνεχίζεται μέσα από τη χορήγηση αερίου, φαρμάκων στο αίμα και διάφορων άλλων μεθόδων αναισθησίας.