Προετοιμασία πριν την αναισθησία

Η υγεία του παιδιού είναι πολύ σημαντική όσον αφορά την αναισθησία. Ως εκ τούτου θα ερωτηθείτε σχετικά με:

 • Ύπαρξη οποιασδήποτε ασθένειας στο παρόν ή στο παρελθόν.
 • Αλλεργίες
 • Χορήγηση φαρμάκων τώρα ή κατά τον περασμένο μήνα
 • Αναισθησία στο παρελθόν και οποιαδήποτε σχετιζόμενα προβλήματα
 • Οποιοδήποτε μέλος της οικογενείας που μπορεί να παρουσίασε κάποιο πρόβλημα με την αναισθησία
 • Βάρος
 • Δόντια που κουνιούνται ή ψεύτικα δόντια
 • Ναυτία όταν ταξιδεύετε ή ναυτία μετά από αναισθησία ή χειρουργική επέμβαση.
 • Χρήση καπνού ή ηλεκτρονικού τσιγάρου
 • Εγκυμοσύνη
 • Οποιαδήποτε κακή εμπειρία σχετική με την υγειονομική περίθαλψη

Ειδικότερα, να ενημερώσετε τον αναισθησιολόγο αν το παιδί σας έχει ή είχε πρόσφατα βιώσει κάποιο κρύωμα ή άλλο αναπνευστικό πρόβλημα. Το γεγονός αυτό αυξάνει τους κινδύνους επιπλοκών που σχετίζονται με την αναισθησία και η χειρουργική επέμβαση μπορεί να χρειαστεί να αναβληθεί για μια αργότερη ημερομηνία, εκτός και αν πρόκειται για επείγουσα χειρουργική επέμβαση.