• Κόπωση και ζάλη
  • Άγχος
  • Αδιαθεσία
  • Πονόλαιμος
  • Βήχας
  • Δυσφορία από την περιοχή κοντά στο σωληνάκι
  • Σωλήνες που προκαλούν δυσφορία
  • Πόνος

Το προσωπικό μπορεί να βοηθήσει με οποιαδήποτε από αυτές, προσπαθήσει σκληρά για να τις αποτρέψει και τις αντιμετωπίζει άμεσα.